PITy 2015 Program dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo

Rozliczenie liniowe w Pity 2015 Programie

Przedsiębiorcy opodatkowani liniowo - Pity 2015 Program z bazą formularzy głównych i załączeniowych

"Podatek liniowy a PIT 2015"

darmowy program pit

PIT36L a PITy 2015 Program

Podatnicy, którzy wybrali tak zwaną płaską stawkę podatkową (opodatkowanie stawką 19% niezależnie od wysokości przychodu), do formularza PIT36L muszą dołączyć trzy załączniki.

pit 36l zdjęcie

Liniowo mogą rozliczać się ci przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym zgłosili do urzędu skarbowego wybór tej formy opodatkowania. Swoją decyzję powinni zadeklarować do 20 stycznia. Po tym terminie nie będą mogli zmienić wybranego wcześniej sposobu rozliczania podatku. Jednocześnie zgłoszenie formy opodatkowania nie wymaga odrębnego formularza pit spośród dostępnych w pity 2015 Programie – wystarczy samodzielnie napisać odpowiedni wniosek.

Wybór płaskiej stawki podatkowej nie jest możliwy w jeszcze jednej sytuacji. Liniowej formy opodatkowania nie może wybrać przedsiębiorca, który prowadząc działalność, obsługuje swojego byłego pracodawcę. Chodzi o ochronę pracowników przed nielegalnym obniżaniem przez pracodawców kosztów pracy. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy pracownik jest nakłaniany do rezygnacji z etatu i założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. W tym przypadku jednak PIT 2015 nie przyniesie mu oszczędności w postaci 19% stawki podatkowej. Jeśli klientem przedsiębiorcy jest firma, w której przedsiębiorca pracował na etacie w ciągu roku poprzedzającego otworzenie przez niego działalności, nie jest możliwe wybranie opodatkowania podatkiem liniowym. Jednak roczne rozliczenie 2015 z zastosowaniem płaskiej stawki będzie możliwe, jeśli zakres usług na działalności nie pokrywa się z poprzednim zakresem obowiązków na etacie.

podatek liniowy

Jeśli podatnik może opodatkować swoje przychody w formie liniowej, do rocznego zeznania powinien wybrać PIT36L. Decydując się na płaską stawkę podatkową, musi jednak pamiętać, że podatek liniowy niesie ze sobą pewne ograniczenia.

  Przede wszystkim na formularzu PIT36L nie można:
 • rozliczać się wspólnie z małżonkiem
 • odpisywać ulg dla samotnych rodziców
 • odliczać tak zwanej ulgi rodzinnej
 • odliczać wydatków na Internet
  Przedsiębiorca rozliczający się liniowo zachowuje natomiast prawo do ulgi z tytułu dochodów zagranicznych. Ale PITy 2015 program umożliwi mu ponadto odliczenie od dochodu:
 • zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
 • wpłat na indywidualne konto emerytalne
  Z kolei od podatku przedsiębiorca będzie mógł odliczyć:
 • zapłacone składki zdrowotne
 • ulgę dla osób zarabiających zagranicą
  Przygotowując PIT 2015 według liniowej formy opodatkowania, przedsiębiorca wybiera deklarację PIT36L. Formularz ten wymaga dołączenia trzech załączników. Będą to:
 • PIT/B
 • PIT/Z
 • PIT/ZG
zdjęcie komputera 2

Roczne rozliczenie 2015 wymaga od podatnika rozliczającego się liniowo podania danych związanych z prowadzoną działalnością. Służy temu PIT/B. Na tym formularzu przedsiębiorca wpisuje m. in. REGON swojej firmy, a także osiągane w danym roku przychody i poniesione koszty. Każdy z małżonków prowadzących działalność składa odrębny PIT/B. Ta zasada obowiązuje nie tylko małżonków, którzy wybrali płaską stawkę podatkową. Także małżonkowie, którzy mogą rozliczać się wspólnie, a więc prowadzący działalność opodatkowaną według skali, złożą dwa osobne formularze PIT/B. Natomiast załącznik ten nie obowiązuje przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub opodatkowanych na zasadach ryczałtu. Zaś właściciele firm, którzy wybrali podatek liniowy, przenoszą następnie dane z druku PIT/B do formularza PIT36L.

Kolejnym załącznikiem, który tak zwani liniowcy wypełnią w pity 2015 programie, jest PIT/Z. Wymaga on wpisania danych dotyczących dochodu lub straty z działalności gospodarczej, ale jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców korzystających z tak zwanego kredytu podatkowego. Chodzi o sytuację, gdy prowadzący działalność przez pierwszy rok jej trwania nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy. Podobnie jak PIT/B, załącznik PIT/Z jest przeznaczony zarówno dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo i według skali. Tak samo jest z załącznikiem PIT/ZG. Muszą go wypełnić podatnicy, którzy osiągnęli dochody poza granicami kraju, niezależnie od wybranej formy opodatkowania.

Copyright © 2015 Design by: GetTemplate


Polityka Prywatności