Program PITy 2015 z drukiem PIT-2K

PIT-2K czyli odliczenie odsetek kredytu

Program Pity 2015 rozliczy ulgi odsetkowe

darmowy program pit

Rozliczenie PIT 2015 z załącznikiem 2K

Program Pity 2015 jako aplikacja jest przystosowany do pomocy przy wypełnianiu nie tylko standardowych formularzy PIT. Z jego pomocą obliczymy bezbłędnie PIT-2K. W takim przypadku rozliczenie PIT 2015 dotyczy między innymi odliczenia ulg odsetkowych od kredytu przeznaczonego na inwestycje.

pit 2k zdjęcie

Program Pity 2015 wskazuje, iż PIT-2K, to oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Wynika z tego, iż samą ulgą nie są w tym przypadku objęte wydatki na remont a odsetki od kredytu, który został zaciągnięty właśnie na potrzeby przeprowadzenia inwestycji. Ulgę podatkową rozbijamy na kilka lat zgodnie z limitami, jakie przewiduje ustawodawca. PIT wraz z załącznikiem PIT-2K składamy w urzędzie skarbowym najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

remont zdjęcie

Należy pamiętać, iż jeśli nasze rozliczenie PIT 2015 ma zawierać ulgę od odsetek, to w pierwszym roku składamy PIT- 2K rozpoczynający bieg rozliczania ulgi a w kolejnych latach składamy załącznik PIT/D. W różnych latach wysokości limitów ulegają zmianie, ale bez obaw, program do PITów jest odpowiednio aktualizowany.

zdjęcie mieszkania

Program Pity 2015 jest niezwykle przydatny, bardzo często uzmysławia podatnikom, jakie ulgi mogą odliczyć od swojego podatku. Nasze rozliczenie PIT 2015 może być wykonane bardzo szybko i bez błędów. Warto operować na formularzach aktywnych, które są na bieżąco sprawdzane przez aplikację, która zaokrągla kwoty, poprawnie je sumuje i tak dalej.

Copyright © 2015 Design by: GetTemplate


Polityka Prywatności