Program PITy 2015 z formularzami podatkowymi

Czy karta podatkowa eliminuje łączne rozliczenie małżonków

Sprawdź w aplikacji Program PITy 2015, czy w przypadku karty podatkowej możesz rozliczyć się razem z małżonkiem

"Wspólne roczne rozliczenie pit 2015 a karta podatkowa"

darmowy program pit

PIT 2015 dla rozliczających się na karcie

Karta podatkowa, to lubiana przez przedsiębiorców forma rozliczeń z fiskusem, przede wszystkim dlatego, że nie wymaga rejestrowania tak zwanych zdarzeń gospodarczych.

pit 16a zdjęcie

Jednak deklaracja opodatkowania przychodów z działalności podatkiem zryczałtowanym powoduje, że przedsiębiorca nie może korzystać z wielu ulg podatkowych. Podatnik rozliczający się w oparciu o kartę podatkową nie może w Programie Pity 2015 wybrać formularza, na którym mógłby złożyć wspólną deklarację z małżonkiem. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie rozstrzyga, że karta podatkowa wyklucza łączne rozliczenie małżonków.

karta podatkowa

Trzeba pamiętać, że o utracie prawa do wspólnego z małżonkiem rozliczenia decyduje już sama deklaracja. Oznacza to, że podatnik nie może złożyć formularza PIT 2015 razem z mężem lub żoną nawet w przypadku, gdy nie miał żadnych przychodów z działalności opodatkowanej kartą. Wystarczy, że w wymaganym terminie złożył w urzędzie skarbowym oświadczenie, że w danym roku podatkowym wybiera kartę podatkową jako formę rozliczeń z fiskusem.

zdjęcie komputera

Zasady rocznego rozliczenia pit 2015 nie zmienią się również w przypadku, gdy przedsiębiorca rozliczający się na karcie zawiesi w danym roku działalność i na przykład podejmie pracę na etacie. Nawet wtedy nie będzie mógł się rozliczyć wspólnie z małżonkiem. Dlaczego? Dlatego, że zawieszenie działalności nie sprawia, że przedsiębiorca przestaje być przedsiębiorcą. Dla urzędu skarbowego taki podatnik nadal będzie podatnikiem rozliczającym się na karcie. W Programie Pity 2015 powinien zatem wybrać PIT16A, który jednak nie przewiduje wspólnego rozliczenia małżonków.
Natomiast w przypadku likwidacji działalności podatnik przechodzący na etat zyskałby prawo do łącznej ze współmałżonkiem deklaracji rocznej.

Copyright © 2015 Design by: GetTemplate


Polityka Prywatności